Khóa đào tạo nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về Đo lường dành cho cán bộ cấp huyện, xã tại Hà Giang

28 Tháng Chín 2015

Trong hai ngày 24 và 25/9/2015, tại Sở Khoa học và Công nghệ Hà Giang phối hợp với Trung tâm Đào tạo thuộc tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng mở lớp đào tạo nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về Đo lường dành cho 30 học viên cấp huyện, xã, phường, thị trấn. Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Phạm Minh Giang – PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ, đồng chí Nguyễn Ngọc Huề – Giảng viên Trung tâm Đào tạo – Tổng cục TC-ĐL-CL, đồng chí Nguyễn Hương Lan – TP Kế hoạch đào tạo và các cán bộ chuyên trách Khoa học và Công nghệ của 11 huyện, thành phố.

dao-tao-NV-kiem-tra-NN-do-luong

Đồng chí Phạm Minh Giang – PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ khai mạc lớp học

Khóa đào tạo này nhằm trang bị cho học viên một số kỹ năng, nghiệp vụ quản lý về đo lường tại địa phương; mặt khác đảm bảo tính pháp lý cho học viên trực tiếp thực hiện công tác kiểm tra rà soát tại địa bàn. Với 3 chuyên đề chính là:

  • Tổng quan về kiểm tra nhà nước về đo lường;
  • tổng quan về phương tiện đo, phép đo, hàng đóng gói sẵn;
  • Kểm tra về phương tiện đo, phép đo, hàng đóng gói sẵn.

Kết thúc khóa đào tạo các học viên đã nắm vững các kiến thức theo yêu cầu và được cấp chứng chỉ của khóa đào tạo.

dao-tao-kiem-tra-nha-nuoc-do-luong

Toàn cảnh khóa đào tạo

 Phạm Hương QTC