Khóa đào tạo “kỹ năng kiểm soát chất lượng (QCC) và Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện (TQM)” tại Lào Cai

12 Tháng Tám 2015

Với mong muốn nâng cao kỹ năng kiểm soát chất lượng và  nâng cao năng lực quản lý, đặc biệt là hệ thống quản lý chất lượng toàn diện cho các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp, sáng ngày 11/8 Trung tâm Đào tạo – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng phối  hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Lào cai tổ chức khóa đào tạo “kỹ năng kiểm soát chất lượng (QCC) và hệ thống quản lý chất lượng toàn diện (TQM)”  do giảng viên của Trung tâm Đào tạo Ông Lê Minh Tâm, người có kinh nghiệm nhiều năm tư vấn và đào tạo cho các tổ chức doanh nghiệp, cơ quan và đơn vị trên cả nước giảng dạy. Tham gia khóa học có hơn 20 cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và lãnh đạo đến từ Chi cục TCĐLCL; Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH & CN; Trung tâm kiểm định & kiểm nghiệm hàng hóa và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

DSCF6041Các học viên tham gia khóa học

Mục tiêu của khóa học: Giúp cho các học viên nắm bắt được:

- Phương pháp, kỹ năng kiểm soát chất lượng và phương pháp tổ chức hoạt động kiểm soát chất lượng một cách hiệu quả;

- Các phương pháp nhận biết và giải quyết các vấn đề nảy sinh tại nơi làm việc;

- Làm chủ và sử dụng hiệu quả các công cụ kiểm soát và cải tiến năng suất & chất lượng (7 công cụ kiểm soát chất lượng).

- Các nguyên tắc cơ bản của TQM và tác động của nó tới hiệu quả sản xuất/kinh doanh.

- Cải tiến chất lượng sản phẩm và thỏa mãn khách hàng ở mức tốt nhất cho phép.
- Biết cách sử dụng thống kê và dữ liệu thực tế để quyết định làm cho quá trình giải quyết các vấn đề có chất lượng và bền vững, phòng ngừa việc lặp đi lặp lại các vấn đề phát sinh hàng ngày.
- Biết cách xây dựng nhóm và các hoạt động cải tiến theo nhóm và huy động sự tham gia của mọi bộ phận, mọi cá nhân để đạt mục tiêu chất lượng.
- Biết cách làm thế nào để duy trì hoạt động cải tiến theo TQM và các cơ chế khuyến khích động viên và thưởng phạt,…

Sau khóa đào tạo này các học viên được bồi dưỡng kiến thức và nâng cao kỹ năng trong công tác kiểm soát chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng toàn diện để triển khai thực hiện trong cơ quan của mình.

Khóa đào tạo kỹ năng kiểm soát chất lượng (QCC)  và hệ thống quản lý chất lượng toàn diện (TQM)  diễn ra trong 04 ngày, từ ngày 11-14/8/2015.

Phạm Hương ( QTC)