Khóa đào tạo: Kiểm định/Hiệu chuẩn cân phân tích, cân kỹ thuật

24 Tháng Ba 2015

Giới thiệu

Khóa học này giúp học viên nắm bắt được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường và các qui trình kiểm định, hiệu chuẩn cân phân tích & cân kỹ thuật nhằm phát triển năng lực của các kiểm định viên và tổ chức.

Mục đích

Tham gia khóa học này học viên được trang bị kiến thức về lý thuyết, được đào tạo thực hành kiểm định/hiệu chuẩn trên cân phân tích, cân kỹ thuật để có được các kỹ năng kiểm định/hiệu chuẩn cần thiết đáp ứng yêu cầu trong công việc thực tế.

Chứng chỉ đào tạo đo lường được cấp sau khóa học là cơ sở để tổ chức làm hồ sơ chứng nhận và cấp thẻ kiểm định/hiệu chuẩn viên đo lường.

Tóm tắt nội dung khóa học:

Phần lý thuyết :

 • Những kiến thức cơ bản về đo lường học và quản lý đo lường.
 • Những khái niệm cơ bản về đo khối lượng, cân và quả cân.
 • Phân loại, cấu tạo nguyên lý làm việc của các loại cân phân tích,  cân kỹ thuật.
 • Qui trình kiểm định/hiệu chuẩn cân phân tích, cân kỹ thuật.

Phần thực hành :

Thực hành kiểm định/hiệu chuẩn cân phân tích, cân kỹ thuật:

Phần kiểm tra

 • Bài lý thuyết.
 • Bài thực hành.

Đối tượng tham dự:

 • Kiểm định viên đo lường;
 • Cán bộ thực hiện công tác kiểm định của các đơn vị /tổ chức được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định hoặc ủy quyền kiểm định phương tiện đo;
 • Cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý đo lường của tổ chức /doanh nghiệp có quan tâm.

Thời gian:   06 ngày

Địa điểm:

 • Đào tạo tập trung:  tại Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ TCĐLCL – Số 8 đường Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội.
 • Đào tạo tại đơn vị: Đơn vị bố trí phòng học, trang thiết bị chuẩn đo lường để phục vụ thực hành.

Thông tin liên hệ:

Quý Đơn vị có yêu cầu tổ chức đào tạo tại trụ sở của Quý Đơn vị hoặc cử nhân viên đi đào tạo tại Trung tâm, vui lòng liên hệ với Chúng tôi.

Phòng Kế hoạch đào tạo
Chị Nguyễn Hương Lan (0915.701569), Anh Trịnh Xuân Tùng (0914.989.096)

Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Số 8 Hoàng Quốc Việt – Nghĩa Đô – Cầu Giấy – Hà Nội
Tel: 04 – 37916479/37912910; Fax: 04 – 3.8361408/3.7916479;
Email: qtc@qtc.gov.vn; Website: www.qtc.gov.vn;

Rất mong nhận được sự tin tưởng và hợp tác của Quý Cơ quan!