Khóa đào tạo: Kiểm định viên xitec ô tô

26 Tháng Một 2015

Giới thiệu

Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường và qui trình kiểm định xitec  ô tô nhằm phát triển năng lực kiểm định của kiểm định viên và tổ chức.

 Mục đích

Học viên được trang bị kiến thức về lý thuyết, được đào tạo thực hành kiểm định trên xitec ô tô để có được các kỹ năng kiểm định cần thiết đáp ứng nhu cầu  thực tế.

Chứng chỉ đào tạo đo lường được cấp sau khóa học là cơ sở để tổ chức làm hồ sơ chứng nhận và cấp thẻ kiểm định viên.

 Tóm tắt nội dung khóa học

Phần lý thuyết :

a) Những kiến thức cơ bản về Đo lường học và Quản lý đo lường;

b) Khái niệm cơ bản về đo thể tích và lưu lượng chất lỏng;

  • Một số tính chất của chất lỏng.
  • Khái niệm đo thể tích chất lỏng.
  • Phương pháp đo thể tích chất lỏng.

c) Phân loại, nguyên lý cấu tạo Xi téc ô tô và các đặc trưng kỹ thuật;

d) Qui trình kiểm định xi téc ô tô.

Phần thực hành :

Thực hành kiểm định: xitec ô tô

Phần thi kiểm tra

  •  Bài kiểm tra lý thuyết.
  • Bài kiểm tra thực hành.

Đối tượng tham dự

  •  Kiểm định viên đo lường;
  • Cán bộ thực hiện công tác kiểm định của các đơn vị / tổ chức được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định hoặc ủy quyền kiểm định phương tiện đo;
  • Cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý đo lường của tổ chức / doanh nghiệp có nhu cầu.

Thời gian:  06 ngày

Địa điểm

  • Đào tạo tập trung: tại Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ TCĐLCL – Số 8 đường Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội.
  • Đào tạo tại đơn vị. Đơn vị bố trí phòng học, trang thiết bị và chuẩn đo lường để phục vụ thực hành.

Thông tin liên hệ:

Quý Đơn vị có yêu cầu tổ chức đào tạo tại trụ sở của Quý Đơn vị hoặc cử nhân viên đi đào tạo tại Trung tâm, vui lòng liên hệ với Chúng tôi.

Phòng Kế hoạch đào tạo.

Chị Nguyễn Hương Lan (0915.701569), Anh Trịnh Xuân Tùng (0914.989.096)

Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Số 8 Hoàng Quốc Việt – Nghĩa Đô – Cầu Giấy – Hà Nội

Tel: 04 – 37916479/37912910; Fax: 04 – 3.8361408/3.7916479;

 Email: qtc@qtc.gov.vn Website: www.qtc.qov.vn