Khóa đào tạo: Kiểm định viên taximet

23 Tháng Một 2015

Giới thiệu

Khóa đào tạo này giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở phương tiện đo lường học, quản lý đo lường và qui trình kiểm định taximet nhằm nâng cao năng lực của kiểm định viên và tổ chức.

Mục đích

Học viên được trang bị kiến thức về lý thuyết, được đào tạo thực hành kiểm định trên phương tiện đo taximet để có được các kỹ năng kiểm định cần thiết trong thực tế.

Chứng chỉ đào tạo đo lường được cấp sau khóa học là cơ sở để tổ chức làm hồ sơ chứng nhận và cấp thẻ kiểm định viên.

Tóm tắt nội dung khóa học

Phần lý thuyết :

a) Những kiến thức cơ bản về đo lường học và quản lý đo lường.

b) Những khái niệm cơ bản về đo lường độ dài.

c) Nguyên lý vận hành, cấu tạo và hoạt động của một số loại taximet thông dụng;

d)  Qui trình kiểm định taximet.

Phần thực hành :

Thực hành kiểm định: taximet

Phần kiểm tra

·  Bài kiểm tra lý thuyết.

  • Bài kiểm tra thực hành.

Đối tượng tham dự

-  Các Kiểm định viên đo lường;

-   Cán bộ thực hiện công tác kiểm định của các đơn vị / tổ chức được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định hoặc ủy quyền kiểm định phương tiện đo;

-   Cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý về đo lường của tổ chức / doanh nghiệp có quan tâm.

Thời gian:  06 ngày

Địa điểm

  • Đào tạo tập trung: tại Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ TCĐLCL – Số 8 đường Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội.
  • Đào tạo tại đơn vị. Đơn vị bố trí phòng học, trang thiết bị và chuẩn đo lường để phục vụ thực hành.

Thông tin liên hệ:

Quý Đơn vị có yêu cầu tổ chức đào tạo tại trụ sở của Quý Đơn vị hoặc cử nhân viên đi đào tạo tại Trung tâm, vui lòng liên hệ với Chúng tôi.

Phòng kế hoạch đào tạo

                        Chị Nguyễn Hương Lan (0915.701.569) Anh Trịnh Xuân Tùng (0914.989.096)                                   Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (QTC)
Địa chỉ: Số 8 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (04) 37916479/37912910* Fax: (04) 3836 1408/3.7916479
Email:  qtc@qtc.gov.vn  Website: www.qtc.qov.vn

Rất mong nhận được sự tin tưởng và hợp tác của Quý Cơ quan!