Khóa đào tạo: KĐV phương tiện đo máy biến dòng

23 Tháng Một 2015

Giới thiệu:

Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường và qui trình kiểm máy biến dòng đo lường nhằm phát triển năng lực kiểm định của một tổ chức.

Mục đích:

Học viên được trang bị kiến thức về lý thuyết, được đào tạo thực hành kiểm định định trên máy biến dòng đo lường để có được các kỹ năng kiểm định cần thiết trong thực tế.

Chứng chỉ đào tạo đo lường được cấp sau khóa học là cơ sở để tổ chức làm hồ sơ chứng nhận và cấp thẻ kiểm định viên.

Tóm tắt nội dung khóa học:

Phần lý thuyết:

a) Những kiến thức cơ bản về Đo lường học và Quản lý đo lường.

b) Giới thiệu đại c­ương về các bộ biến đổi đo l­ường:

- Giới thiệu tổng quan;

-  Những đặc trư­ng đo l­ường cơ bản của bộ biến đổi đo lường;

c)  Nguyên lý Cấu tạo và vận hành của Máy biến dòng (TI);

d)  Kết nối giữa TI với các phương tiện đo điện: A -V-W -công tơ điện;

e)  Kiểm định máy biến dòng đo lường.

 • Tổng hợp các phư­ơng pháp xác định sai số;
 • Nguyên lý  cấu tạo  của thiết bị kiểm  định máy biến đo l­ường;
 • Thiết bị kiểm  định máy biến dòng đo l­ường kiểu điện tử;
 • Kiểm định máy biến dòng đo l­ường –Quy trình kiểm định;
 • Sử dụng bộ bù tỷ số biến đổi;
 • Kiểm định máy biến dòng dùng trong mạch bảo vệ;
 • Cập nhật các phương pháp  thử nghiệm và kiểm  tra TI;
 • Kỹ thuật an toàn điện.

Phần thực hành:

Thực hành kiểm định theo ĐLVN 18:2009  và  ĐLVN 24 :2009: các loại máy biến dòng đo lường trên thiết bị.

 • Kiểm định máy biến dòng đo l­ường;
 • Sử dụng bộ bù tỷ số biến đổi;
 • Kiểm định máy biến dòng dùng trong mạch bảo vệ.

Phần thi kiểm tra:

 • Bài thi lý thuyết.
 •  Bài thi thực hành.

Đối tượng tham dự:

-   Kiểm định viên đo lường;

-   Cán bộ thực hiện công tác kiểm định của các đơn vị / tổ chức được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định hoặc ủy quyền kiểm định phương tiện đo;

-   Cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý đo lường của tổ chức / doanh nghiệp có quan tâm.

Thời gian:  08 ngày

Địa điểm:

 • Đào tạo tập trung: Hà Nội: tại Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ TCĐLCL – Số 8 đường Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội.
 • Đào tạo tại đơn vị. Đơn vị bố trí phòng học, trang thiết bị và chuẩn đo lường để phục vụ thực hành.

Thông tin liên hệ:

Quý Đơn vị có yêu cầu tổ chức đào tạo tại trụ sở của Quý Đơn vị hoặc cử nhân viên đi đào tạo tại Trung tâm, vui lòng liên hệ với Chúng tôi.

Phòng kế hoạch đào tạo

                        Chị Nguyễn Hương Lan (0915.701.569) Anh Trịnh Xuân Tùng (0914.989.096                         Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (QTC)
Địa chỉ: Số 8 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (04) 37916479/37912910* Fax: (04) 3836 1408/3.7916479
Website: www.qtc.qov.vn

Rất mong nhận được sự tin tưởng và hợp tác của Quý Cơ quan!