Khóa đào tạo: Hiệu chuẩn phương tiện đo độ ẩm hạt

2 Tháng Hai 2015

 Giới thiệu

Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường và hiệu chuẩn phương tiện đo độ ẩm hạt nhằm nâng cao năng lực của nhân viên và đơn vị.

Mục đích

Học viên được trang bị kiến thức về lý thuyết, được đào tạo thực hành hiệu chuẩn phương tiện đo độ ẩm hạt để có được các kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết đáp ứng nhu cầu  thực tế công việc.

Sau khóa học, học viên được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo đo lường.

 Tóm tắt nội dung khóa học

 • Phần lý Khái niệm cơ bản về đo độ ẩm:
 • Đại cương về độ ẩm và đơn vị đơn vị độ ẩm;
 • Các tính chất chung của nước;
 • Sự hấp thụ nước của chất hút ẩm;
 • Các phương pháp xác định độ ẩm;
 • Sơ đồ liên kết chuẩn;
 • Phân loại, nguyên lý cấu tạo và hoạt động của các máy đo độ ẩm hạt;
 • Quy trình hiệu chuẩn PTĐ độ ẩm hạt.

Phần thực hành : Thực hành hiệu chuẩn PTĐ Độ ẩm hạt.

Phần kiểm tra: Kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo.

Đối tượng tham dự:

 •  Kỹ thuật viên đo lường;
 • Cán bộ thực hiện công tác kiểm định, hiệu chuẩn của các đơn vị / tổ chức được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định hoặc ủy quyền kiểm định phương tiện đo;
 •  Cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý đo lường của tổ chức / doanh nghiệp có nhu cầu.

Thời gian: 04ngày

Địa điểm:

 • Đào tạo tập trung: tại Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ TCĐLCL – Số 8 đường Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội.
 • Đào tạo tại đơn vị: Đơn vị bố trí phòng học, trang thiết bị và chuẩn đo lường để phục vụ thực hành.

Thông tin liên hệ:

Quý Đơn vị có yêu cầu tổ chức đào tạo tại trụ sở của Quý Đơn vị hoặc cử nhân viên đi đào tạo tại Trung tâm, vui lòng liên hệ với Chúng tôi.

Phòng Kế hoạch đào tạo.

Chị Nguyễn Hương Lan (0915.701569), Anh Trịnh Xuân Tùng (0914.989.096)
Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (QTC)

Địa chỉ: Số 8 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 04 – 37916479/37912910;  Fax: 04 – 3.8361408/3.7916479
Email:qtc@qtc.gov.vn Website: www.qtc.qov.vn