Khóa đào tạo : Bồi dưỡng kiến thức về cân động

2 Tháng Hai 2015

 Giới thiệu

Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường trong đơn vị, trách nhiệm của đơn vị khi sử dụng phương tiện đo và kiến thức về cân động ( cân băng tải, cân tàu hỏa động) nhằm nâng cao năng lực của cán bộ, nhân viên và đơn vị.

 Mục đích

Học viên được trang bị kiến thức về lý thuyết, được đào tạo thực hành cân băng tải, cân tàu hỏa động để có được các kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết đáp ứng nhu cầu  thực tế công việc.

Sau khóa học, học viên được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo đo lường.

 Tóm tắt nội dung khóa học:

 • Những kiến thức cơ bản về đo lường và công tác  quản lý đo lường trong đơn vị (phép đo, phương tiện đo, các quy định của nhà nước về tính pháp lý của phương tiện đo, trách nhiệm của đơn vị sử dụng phương tiện đo, vv…)
 • Nguyên lý cấu tạo, vận hành của cân băng tải, cân tàu hoả động.
 • Chỉ thị cơ khí và chỉ thị điện tử của cân.
 • Các đặc điểm cấu tạo, vận hành có ảnh hưởng tới sai số của phép đo trong sử dụng cân, các yếu tổ ảnh hưởng trong lắp đặt, sử dụng, bảo quản.
 • Các lỗi thường gặp khi vận hành cân các loại.
 • Hướng dẫn vận hành cân cân băng tải, cân tàu hỏa động (quy trình thực hiện phép đo, đọc số liệu, xử lý các tình huống trong quá trình cân, vv…)
 • Cách khắc phục, xử lý các lỗi thường gặp trong quá trình lắp đặt, vận hành và bảo quản cân các loại.
 • Trách nhiệm của cán bộ vận hành, quản lý cân trong quá trình sử dụng, bảo quản cân.
 • Giới thiệu tóm tắt về phương pháp, phương tiện và điều kiện kiểm định cân băng tải, cân tàu hoả động;

Đối tượng tham dự:

 •  Kỹ thuật viên đo lường;
 • Cán bộ thực hiện công tác kiểm định, hiệu chuẩn của các đơn vị / tổ chức được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định hoặc ủy quyền kiểm định phương tiện đo;
 •  Cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý đo lường của tổ chức / doanh nghiệp có nhu cầu.

Thời gian: 04ngày

Địa điểm:

 • Đào tạo tập trung: tại Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ TCĐLCL – Số 8 đường Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội.
 • Đào tạo tại đơn vị: Đơn vị bố trí phòng học, trang thiết bị và chuẩn đo lường để phục vụ thực hành.

Thông tin liên hệ:

Quý Đơn vị có yêu cầu tổ chức đào tạo tại trụ sở của Quý Đơn vị hoặc cử nhân viên đi đào tạo tại Trung tâm, vui lòng liên hệ với Chúng tôi.

Phòng Kế hoạch đào tạo.

Chị Nguyễn Hương Lan (0915.701569), Anh Trịnh Xuân Tùng (0914.989.096)
Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (QTC)

Địa chỉ: Số 8 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 04 – 37916479/37912910;  Fax: 04 – 3.8361408/3.7916479
Email:qtc@qtc.gov.vn Website: www.qtc.qov.vn