Kế hoạch Đào tạo – Tư vấn năm 2017

10 Tháng Mười Hai 2015

Logo QTC (2)

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO
2017

Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – QTC trân trọng cám ơn quý Cơ quan, Doanh nghiệp trong thời gian qua về sự tin tưởng, hợp tác và luôn ưu tiên, lựa chọn sử dụng dịch vụ đào tạo, tư vấn của Trung tâm Đào tạo – QTC.

Để giúp các tổ chức, doanh nghiệp có được thông tin kịp thời về các chương trình, nội dung đào tạo, tư vấn và QTC có thể bố trí kế hoạch đào tạo, tư vấn trong thời gian tới môt cách hợp lý, chúng tôi xin gửi tới quý Cơ quan, Doanh nghiệp tham khảo “Chương trình đào tạo, tư vấn năm 2017″ (các chương trình, kế hoạch cụ thể trong file đính kèm).

Các khóa học này là độc lập, quý Đơn vị/ Tổ chức có thể lựa chọn riêng biệt đào tạo theo hợp đồng và được tư vấn thiết kế nội dung chương trình riêng phù hợp với yêu cầu cụ thể hoặc đào tạo tập trung theo kế hoạch đào tạo của Trung tâm.

Quý Đơn vị/tổ chức có nhu cầu tham dự xin vui lòng điền đầy đủ thông tin vào phiếu đăng ký và gửi qua fax; email; bưu điện hoặc đăng ký qua điện thoại đến Phòng Kế hoạch Đào tạo – Trung tâm Đào tạo.

Thông tin chi tiết và đăng ký sử dụng dịch vụ tư vấn, đào tạo xin liên hệ:

Chị Nguyễn Hương Lan (0915.701.569)/ Anh Trịnh Xuân Tùng (0914.989.096)
Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
ĐT: 04 – 3 791 6479 / 3 791 2910 * Fax: 04 – 3 791 6479 / 3 836 1408
Website: www.qtc.gov.vn * Email: qtc@qtc.gov.vn

Trân trọng cám ơn!