Kế hoạch đào tạo tháng 3/ tháng 4- 2017

3 Tháng Ba 2017

Logo QTC (2)

THÔNG BÁO BỔ SUNG

Tháng 3 và một số khoá đào tạo tháng 4 năm 2017

Kính gửi:

- Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, Thành phố;
- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, Thành phố; – Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
- Các Tổ chức, Doanh nghiệp.

Trung tâm Đào tạo – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trân trọng thông báo tới Quý Cơ quan, Đơn vị kế hoạch tổ chức các khoá đào tạo trong tháng 3 và một số khoá đào tạo dự kiến tháng 4 năm 2017 của chúng tôi theo đường link sau:

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO BỔ SUNG THÁNG 3 VÀ MỘT SỐ LỚP DỰ KIẾN THÁNG 4:
https://drive.google.com/open…

PHIẾU ĐĂNG KÝ:
https://drive.google.com/…/0B3yjFbXAMHujWFdjblZsaWlLd…/view…