Hướng dẫn xây dựng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

4 Tháng Hai 2015

Giới thiệu

huong-dan-xay-dung-htqlcl-iso9001Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết và cách thực hiện xây dựng & áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) nhằm nâng cao trình độ quản lý và phát triển năng lực của cá nhân và tổ chức. 

 Mục đích khóa học.

Cung cấp cho học viên những kiến thức về:

 • Các nguyên tắc cơ bản &  những lợi ích của  tiêu chuẩn ISO 9001:2008 khi áp dụng trong tổ chức, doanh nghiệp;
 • Cách xác định và quản lý các quá trình, quy trình của tổ chức.
 •  Các công cụ cần thiết để chủ động thực hiện việc xây dựng & áp dụng HTQLCL cho tổ chức, doanh nghiệp.

Tóm tắt nội dung khóa học:

 • Khái niệm,thuật ngữ và liên quan đến chất lượng theo ISO 9000;
 • 8 nguyên tắc quản lý chất lượng;
 • Giới thiệu ISO 9000 – Lịch sử hình thành và cấu trúc của Tiêu chuẩn;
 • Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu ISO 9001:2008;
 • Hướng dẫn xây dựng HTQLCL ISO 9001:208;
 • Áp dụng và duy trì HTQLCL ISO 9001:2008;
 • Trách nhiệm của các cấp lãnh đạo – Trách nhiệm của nhân viên – Nhân tố chính để thành công;
 • Các bài tập thực hành trên lớp;
 • Làm bài kiểm tra cuối khóa và cấp chứng chỉ.

Lợi ích của Doanh nghiệp khi áp dụng iso 9001:2008

 • Có một hệ thống quản lý hiệu quả giúp Doanh nghiệp kiểm soát được chất lượng sản phẩm/dịch vụ của mình;
 • Giảm được số lượng sản phẩm/dịch vụ không đạt yêu cầu;
 • Hạn chế phụ thuộc cá nhân, phân công công việc và định biên công việc một cách hợp lý;
 • Đánh giá hợp lý các nguồn lực trong quá trình thực hiện công việc, làm việc có kế hoạch và mục tiêu.
 •  Tạo dựng niềm tin cho khách hàng;
 • Nâng cao hình ảnh, uy tín của Doanh nghiệp thông qua việc tạo ra sản phẩm ổn định và chất lượng đáp ứng vượt mong đợi của khách hàng;
 • Hệ thống ISO còn là cơ sở để xây dựng văn hóa doanh nghiệp, ý thức nhân viên, tính tự giác – tính chuyên nghiệp cao;
 • Giúp lãnh đạo quản lý mọi hoạt động của doanh nghiệp một cách khoa học và hiệu quả.

Đối tượng tham dự:

 • Cấp lãnh đạo tổ chức/ doanh nghiệp;
 • Đại diện lãnh đạo về quản lý chất lượng – QMR;
 • Các cán bộ quản lý các phòng ban, cán bộ quản lý chất lượng.
 • Đối tượng các cá nhân có quan tâm.

 Thời gian: 02 ngày

Địa điểm.

 • Đào tạo tập trung: tại Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ TCĐLCL – Số 8 đường Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội.
 • Đào tạo tại đơn vị. Đơn vị bố trí phòng học, trang thiết bị để phục vụ công tác giảng dạy.

Thông tin liên hệ:

Quý Đơn vị có nhu cầu tổ chức đào tạo tại trụ sở cơ quan của Quý Đơn vị hoặc cử nhân viên đi đào tạo tại Trung tâm, vui lòng liên hệ với Chúng tôi.

Phòng Kế hoạch đào tạo.

Chị Nguyễn Hương Lan (0915.701569), Chị Lê Thu Huyền (0913.55 34 34)
Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (QTC)

Địa chỉ: Số 8 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 04 – 37916479/37912910;  Fax: 04 – 3.8361408/3.7916479
Email:qtc@qtc.gov.vn Website: www.qtc.qov.vn