Hướng dẫn ước lượng độ không đảm bảo đo kết quả thử nghiệm hóa lý

23 Tháng Một 2015

Giới thiệu

Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết và cách tính toán độ không đảm bảo đo kết quả thử nghiệm bằng các phương pháp hóa lý nhằm nâng cao kỹ năng tính toán của thí nghiệm viên trong phòng thí nghiệm  theo các chuẩn mực của phương pháp hóa lý.

Tóm tắt nội dung khóa học

 • Độ không đảm bảo đo của phép đo: thuật ngữ; sai số của phép đo; các loại phân bố xác suất
 • Lý thuyết về cách tính độ không đảm bảo đo kiểu A và kiểu B;
 • Cách tính toán độ không đảm bảo đo tổng hợp, một số qui tắc tính toán độ không đảm bảo đo tổng hợp;
 • Cách tính toán độ không đảm bảo đo mở rộng;
 • Báo cáo kết quả;
 • Hướng dẫn tính toán độ không đảm bảo đo;
 • Vai trò của tiêu chuẩn quốc tế trong đánh giá phù hợp – tại sao việc tính toán độ không đảm bảo đo lại cần thiết trong ĐGPH?
 • Những khó khăn khi tính toán độ không đảm bảo đo trong thử nghiệm và các phương pháp thực tế để vượt qua khó khăn;
 • Các bài tập thực hành trên các phép thử cụ thể (làm bài tập theo nhóm). Thực hành lập bảng tính trên Excel.

Đối tượng tham dự

Kỹ thuật viên thí nghiệm;
Cán bộ quản lý, cán bộ chất lượng và cán bộ kỹ thuật liên quan thí nghiệm.

Thời gian 
04 ngày

Địa điểm

 • Đào tạo tập trung:Hà Nội: tại Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ TCĐLCL – Số 8 đường Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội.
 • Đào tạo tại đơn vị. Đơn vị bố trí phòng học, trang thiết bị thử nghiệm để phục vụ thực hành.

Thông tin liên hệ

Quý Đơn vị có yêu cầu tổ chức đào tạo tại trụ sở của Quý Đơn vị hoặc cử nhân viên đi đào tạo tại Trung tâm, vui lòng liên hệ với Chúng tôi.

 

Phòng kế hoạch đào tạo

                        Chị Nguyễn Hương Lan (0915.701.569) Anh Trịnh Xuân Tùng (0914.989.096)                         Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (QTC)
Địa chỉ: Số 8 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (04) 37916479/37912910* Fax: (04) 3836 1408/3.7916479
Website: www.qtc.qov.vn

Rất mong nhận được sự tin tưởng và hợp tác của Quý Cơ quan!