Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra và hiệu chuẩn cân phân tích, cân kỹ thuật

27 Tháng Một 2015

Giới thiệu

Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường và hiệu chuẩn hiểu chuẩn cân phân tích, cân kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực của nhân  viên và tổ chức.

 Mục đích

Học viên được trang bị kiến thức về lý thuyết, được đào tạo thực hành về cách sử dụng và kiểm tra hiệu cân phân tích, cân kỹ thuật  để có được các kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết đáp ứng yêu cầu thực tế trong công việc.

Sau khóa học, học viên được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo về đo lường.

 Tóm tắt nội dung khóa học

Phần lý thuyết :

  • Những khái niệm cơ bản về đo khối lượng, cân và quả cân.
  • Phân loại, cấu tạo, nguyên lý làm việc của cân phân tích, cân kỹ thuật.
  • Liên kết chuẩn lĩnh vực đo lường khối lượng; nguyên tắc ước lượng, tính toán và trình bày độ không đảm bảo đo trong hiệu chuẩn;
  • Phương pháp và phương tiện hiệu chuẩn cân phân tích, cân kỹ thuật;

Phần thực hành : Thực hành sử dụng, kiểm tra, hiệu chuẩn cân phân tích, cân kỹ thuật;  xử lý kết quả và tính độ không đảm bảo đo;

Phần kiểm tra: Kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo.

Đối tượng tham dự

  •  Kỹ thuật viên đo lường;
  • Cán bộ thực hiện công tác kiểm định, hiệu chuẩn của các đơn vị / tổ chức được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định hoặc ủy quyền kiểm định phương tiện đo;
  • Cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý đo lường của tổ chức / doanh nghiệp có nhu cầu.

Thời gian: 04 ngày

Địa điểm

  • Đào tạo tập trung: tại Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ TCĐLCL – Số 8 đường Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội.
  • Đào tạo tại đơn vị. Đơn vị bố trí phòng học, trang thiết bị và chuẩn đo lường để phục vụ thực hành.

Thông tin liên hệ:

Quý Đơn vị có yêu cầu tổ chức đào tạo tại trụ sở của Quý Đơn vị hoặc cử nhân viên đi đào tạo tại Trung tâm, vui lòng liên hệ với Chúng tôi.

Phòng Kế hoạch đào tạo.

Chị Nguyễn Hương Lan ((0915.701569), Anh Trịnh Xuân Tùng (0914.989.096)
Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (QTC)

Địa chỉ: Số 8 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 04 – 37916479/37912910;  Fax: 04 – 3.8361408/3.7916479
Email: qtc@qtc.gov.vn  Website: www.qtc.qov.vn