Hướng dẫn kiểm tra, hiệu chuẩn phương tiện đo dung tích thí nghiệm bằng thủy tinh

26 Tháng Một 2015

Giới thiệu

Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường và hiệu chuẩn phương tiện đo dung tích thí nghiệm bằng thủy tinh nhằm nâng cao năng lực của kỹ thuật   viên và tổ chức.

 Mục đích

Học viên được trang bị kiến thức về lý thuyết, được hướng dẫn đào tạo thực hành hiệu chuẩn phương tiện phương tiện đo dung tích thí nghiệm bằng thủy tinh để có được các kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết đáp ứng nhu cầu  thực tế công việc.

Sau khóa học, học viên được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo về đo lường.

 Tóm tắt nội dung khóa học

Phần lý thuyết :

 • Khái niệm cơ bản về đo lường học, phép đo, phương tiện đo, kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, liên kết chuẩn đo lường;
 • Nguyên tắc ước lượng, tính toán và trình bày độ không đảm bảo đo trong hiệu chuẩn;
 • Liên kết chuẩn lĩnh vực đo lường dung tích-lưu lượng;
 • Đặc điểm cấu tạo, vận hành các phương tiện đo dung tích thí nghiệm bằng thủy tinh (pipet một mức, pipet kẻ độ, buret, ống đong chia độ, bình định mức);
 • Hiệu chuẩn phương tiện đo dung tích thí nghiệm bằng thủy tinh theo phương pháp khối lượng;
 • Hiệu chuẩn phương tiện đo dung tích thí nghiệm bằng thủy tinh theo phương pháp dung tích.

Phần thực hành :

Thực hành hiệu chuẩn Hiệu chuẩn phương tiện đo dung tích thí nghiệm bằng thủy tinh theo phương pháp khối lượng và phương pháp dung tích; xử lý kết quả và tính độ không đảm bảo đo;

Phần kiểm tra: Kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo.

 Đối tượng tham dự

 •  Kỹ thuật viên đo lường;
 • Cán bộ thực hiện công tác kiểm định, hiệu chuẩn của các đơn vị / tổ chức được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định hoặc ủy quyền kiểm định phương tiện đo;
 •  Cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý đo lường của tổ chức / doanh nghiệp có nhu cầu.

Thời gian: 05 ngày

Địa điểm

 • Đào tạo tập trung: tại Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ TCĐLCL – Số 8 đường Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội.
 • Đào tạo tại đơn vị. Đơn vị bố trí phòng học, trang thiết bị và chuẩn đo lường để phục vụ thực hành.

Thông tin liên hệ:

Quý Đơn vị có yêu cầu tổ chức đào tạo tại trụ sở của Quý Đơn vị hoặc cử nhân viên đi đào tạo tại Trung tâm, vui lòng liên hệ với Chúng tôi.

Phòng Kế hoạch Đào tạo

Chị Nguyễn Hương Lan ((0915.701569), Anh Trịnh Xuân Tùng (0914.989.096)
Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (QTC)

Địa chỉ: Số 8 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 04 – 37916479/37912910;  Fax: 04 – 3.8361408/3.7916479
Website: www.qtc.qov.vn