Hội nghị tổng kết áp dụng thí điểm Tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 tại UBND quận, huyện, phường xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Chiều 13/12, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị tổng kết áp dụng thí điểm Tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 tại UBND quận, huyện, phường xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Tham dự Hội nghị có ông Trần Quang Tuấn – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, bà Hoàng Thị Hồng Ngọc Chi cục Trưởng Chi cục Tiêu chuẩn, Đo lường và Chất lượng, bà Nguyễn Thị Mai Hương – Vụ trưởng Vụ Đánh giá Hợp chuẩn và hợp quy, ông Lê Minh Tâm – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ TCĐLCL cùng đại diện lãnh đạo Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan.

Ông Trần Quang Tuấn – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Báo cáo tổng kết tại Hội nghị, Chi cục Trưởng Chi cục Tiêu chuẩn, Đo lường và Chất lượng Hải Phòng Hoàng Thị Hồng Ngọc cho biết, Chi cục Tiêu chuẩn, Đo lường và Chất lượng – Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tổ chức khảo sát thu thập thông tin sơ bộ trực tiếp tại 12 UBND quận, huyện và phường, xã thí điểm với các thông tin liên quan đến: công tác triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kế hoạch về phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; công tác thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; tình hình cung cấp các dịch vụ công cơ bản; công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến mục tiêu phát triển bền vững tại các phòng chuyên môn thuộc UBND các quận, huyện và UBND các phường, xã.

Đến nay, 12/12 UBND quận, huyện, phường, xã đã thực hiện công bố Bộ chỉ số đánh giá quản lý chất lượng tổng thể theo tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 năm 2023 và thực hiện đánh giá chấm điểm theo Bộ chỉ số nhằm xác định mức độ quản lý chất lượng tổng thể của Chính quyền địa phương đáp ứng theo 39 chỉ số trong tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020.

Chi cục Trưởng Chi cục Tiêu chuẩn, Đo lường và Chất lượng Hải Phòng Hoàng Thị Hồng Ngọc
Dựa trên kết quả đánh giá chấm điểm, 12 đơn vị đã phân tích, xác định các chủ điểm cần cải thiện theo từng giai đoạn và ban hành Chương trình hành động việc áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 tại chính quyền. Việc triển khai thí điểm Tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 đã đảm bảo được yêu cầu về phương pháp triển khai, chất lượng và tiến độ công việc. Bên cạnh đó, các hoạt động đào tạo, tập huấn đã cung cấp đầy đủ các kiến thức về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 và trình tự các bước triển khai áp dụng cho Lãnh đạo, cán bộ, công chức của các đơn vị thí điểm.

Với kết quả tự đánh giá 39 chỉ số quản lý chính sách công theo 04 nhóm: (1) Xây dựng thể chế điều hành tốt; (2)  Phát triển kinh tế bền vững; (3) Phát triển xã hội toàn diện và (4) Phát triển môi trường bền vững đã giúp lãnh đạo cao nhất của chính quyền địa phương nhận biết một cách có trách nhiệm và tự nguyện về mức độ thực hiện mỗi chỉ số liên quan, đồng thời qua đó, xác định các yếu tố cần thiết đối với hoạt động của chính quyền mình và nhận biết các khu vực cần cải tiến với trách nhiệm của mình để hướng về khách hàng, công dân theo một cách hiệu quả và minh bạch.

Cũng tại Hội nghị, đại diện Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cũng có bài báo cáo tham luận về bài học kinh nghiệm và áp dụng tổ chức triển khai hiệu quả việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tổng thể theo tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trần Quang Tuấn nhấn mạnh, việc triển khai áp dụng thí điểm Tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 tại UBND quận, huyện, phường xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng cơ bản cung cấp được các thông tin đầu vào giúp lãnh đạo chính quyền kịp thời chỉ đạo, xử lý và kiểm soát quá trình hoạch định, giải quyết công việc của cơ quan, đơn vị liên quan; mang lại hiệu quả thiết thực, hữu hiệu giúp chính quyền địa phương xác định thực trạng quản lý tổng thể các hoạt động của chính quyền địa phương, từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện các chỉ số được lựa chọn đưa vào chương trình hành động phù hợp với điều kiện của địa phương.

Dẫn nguồn: https://tcvn.gov.vn/hoi-nghi-tong-ket-ap-dung-thi-diem-tieu-chuan-tcvn-iso-180912020-tai-ubnd-quan-huyen-phuong-xa-tren-dia-ban-thanh-pho-hai-phong/13/12/2023/

admin_qtc