Hỗ trợ Doanh nghiệp trong Hoạt động quản lý, nâng cao Năng suất Chất lượng

3 Tháng Ba 2015

DA2_poster-1

1. Thông tin chung về Nhiệm vụ

-       Tên nhiệm vụ: “Nhân rộng mô hình điểm về áp dụng hệ thống quản lý và công cụ cải tiến năng suất chất lượng tại các doanh nghiệp miền Bắc”;
-        Ký mã hiệu: 03.3/2014-DA2;
-        Nhiệm vụ Thuộc Dự án 2  “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng”;
-      Thuộc Chương trình: “Chương trình quốc gia Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” theo Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”;
-         Thời gian thực hiện: 12 tháng (từ tháng 3 năm 2015 đến tháng 02 năm 2016);
-         Đơn vị chủ trì: Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (QTC)
-         Số lượng doanh nghiệp được thụ hưởng từ Nhiệm vụ Chương trình: 

Nội dung thực hiện

Số lượng DN được hỗ trợ

Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000

80

Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000

20

Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý môi trường ISO 14000

20

Xây dựng và áp dụng 5S

30

2. Mục tiêu

        Mục tiêu của Nhiệm vụ là trợ giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý năng suất và chất lượng thông qua chương trình hỗ trợ tư vấn, đào tạo xây dựng và áp dụng các hệ thống/ công cụ quản lý sau tại các doanh nghiệp:

 • Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000
  ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng nhằm đảm bảo khả năng cung cấp sản phẩm dịch vụ một cách ổn định, thường xuyên nâng cao sự hài lòng của khách hàng và các bên liên quan. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 sẽ giúp doanh nghiệp thiết lập được các quy trình để kiểm soát các hoạt động, phân định rõ việc, rõ người trong quá trình quản lý điều hành công việc. Hệ thống quản lý chất lượng sẽ giúp CBNV thực hiện công việc đúng ngay từ đầu và thường xuyên cải tiến công việc thông qua các hoạt động theo dõi, đánh giá và giám sát.
 • Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14000
  ISO 14000 là bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường nhằm giúp các doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý giảm thiểu tác động, gây tổn hại tới môi trường và thường xuyên cải tiến kết quả hoạt động về môi trường trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Tiêu chuẩn này giúp doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro, tổn thất từ các sự cố về môi trường, chủ động kiểm soát để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của pháp luật về môi trường, cũng như nâng cao hình ảnh và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp khi ngày càng có nhiều công ty, tập đoàn yêu cầu hoặc ưu tiên lựa chọn các nhà cung cấp áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14000.
 • Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm ISO 22000
  Tiêu chuẩn ISO 22000 áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong chuỗi cung cấp thực phẩm không phân biệt quy mô. Doanh nghiệp trong chuỗi cung cấp thực phẩm áp dụng và đạt được chứng chỉ ISO 22000 được nhìn nhận là một đơn vị có hệ thống quản lý tốt an toàn vệ sinh thực phẩm và đảm bảo cung cấp các sản phẩm thực phẩm an toàn, chất lượng và tạo dựng niềm tin cho người tiêu dùng.
 • Công cụ 5S
  5S là một công cụ phát triển từ Nhật Bản, xuất phát từ 5 chữ S trong tiếng Nhật, tạm dịch nghĩa sang tiếng Việt là Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch Sẽ, Chuẩn hóa và Tự giác. Mục đích của 5S là tạo dựng và duy trì một môi trường làm việc sạch đẹp, bố trí sắp xếp khoa học và thuận tiện trong lao động, hướng tới sự hiệu quả và an toàn. 5S được coi là công cụ nền tảng cơ bản trong hoạt động quản lý, cải tiến năng suất chất lượng. 5S đòi hỏi sự cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo, nhận thức và sự tham gia của tất cả mọi người .

3. Đối tượng doanh nghiệp được thụ hưởng

        Các doanh nghiệp tham gia chương trình hỗ trợ này cần có đủ các điều kiện sau:

-        Các doanh nghiệp có trụ sở/ chi nhánh/ nhà máy tại miền Bắc (từ Nghệ An trở ra), có tư cách pháp nhân riêng, có con dấu riêng.
-        Các doanh nghiệp đã xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý ISO 9000, ISO 14000, ISO 220005S từ khá lâu, hệ thống quản lý hiện không duy trì do không còn phù hợp với sự thay đổi của bộ máy tổ chức, đặc điểm sản xuất kinh doanh; hoặc chứng chỉ ISO đã hết hiệu lực).
-       Các doanh nghiệp đã và đang được thụ hưởng kinh phí hỗ trợ tư vấn xây dựng áp dụng ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000, 5S từ các Đề tài nhiệm vụ khác không được đăng ký tham gia chương trình này đối với việc hỗ trợ tư vấn xây dựng các hệ thống, công cụ tương tự (trừ trường hợp khác phạm vi thực hiện, thể hiện qua phạm vi được ghi rõ trên chứng chỉ ISO).
-         Ưu tiên các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đăng ký tham gia xây dựng và áp dụng Công cụ 5S.

4. Lợi ích của doanh nghiệp khi đăng ký tham gia

-         Được hỗ trợ một phần tới 100% kinh phí tư vấn, đào tạo triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000 và 5S, tùy thuộc vào quy mô, phạm vi thực hiện và yêu cầu khác của doanh nghiệp khi đăng ký tham gia.
-         Mỗi doanh nghiệp có thể đăng ký được hỗ trợ tư vấn xây dựng và áp dụng nhiều hơn 01 hệ thống/ công cụ nêu trên
-         QTC là đơn vị đầu mối, đề xuất doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí đánh giá chứng nhận và cấp chứng chỉ phù hợp của Tổ chức chứng nhận Quacert (trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu)

5. Trách nhiệm của doanh nghiệp khi đăng ký tham gia

-        Có cam kết của lãnh đạo, tạo nguồn lực cần thiết trong việc triển khai thực hiện triển khai dự án theo kế hoạch và thời gian của Chương trình Nhiệm vụ.
-       Thực hiện đối ứng kinh phí khi cần thiết (kinh phí đầu tư trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, chi trả công cho người lao động, hỗ trợ một phần kinh phí đi lại, ăn nghỉ của chuyên gia tư vấn/ giảng viên trong suốt quá trình thực hiện – nếu cần)
-       Đăng ký đánh giá chứng nhận phù hợp để được cấp chứng chỉ ISO (đối với doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình hỗ trợ xây dựng và áp dụng ISO 9000, ISO 14000 và 5S).
-         Ký đóng dấu xác nhận vào các hồ sơ thực hiện theo yêu cầu của Đề tài nhiệm vụ;
-        Chia sẻ kinh nghiệm triển khai và đón tiếp đoàn kiểm tra nghiệm thu của Tổng cục khi có yêu cầu.

Doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tham gia chương trình vui lòng điền Phiếu Đăng Ký và gửi về:
Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (QTC)
Phòng Tư vấn và Phát triển dịch vụ
Địa chỉ: Số 8 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (04) 3791 6480 * Fax: (04) 3836 1408
Email: qtc@qtc.gov.vn  Website: www.qtc.qov.vn
___
Trưởng phòng Tư vấn – ThS. Lê Minh Tâm
Điện thoại: 098 9181006  Email: letamqtc@gmail.com
___
Chủ nhiệm Nhiệm vụ – ThS. Trần Tuấn Anh
Điện thoại: 0983 888285  Email: tuananh.2vt@gmail.com