Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

13 Tháng Một 2015

I. GIỚI THIỆU VỀ ISO 9000

ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng, áp dụng cho mọi loại hình tổ chức/doanh nghiệp nhằm đảm bảo khả năng cung cấp sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng và luật định một cách ổn định và thường xuyên nâng cao sự thoả mãn của khách hàng.

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 gồm các tiêu chuẩn cơ bản bao gồm:

 • ISO 9000:2005 Hệ thống quản lý chất lượng — Cơ sở và từ vựng
 • ISO 9001:2008 Hệ thống quản lý chất lượng — Các yêu cầu
 • ISO 9004:2009 Quản lý tổ chức để thành công bền vững
 • ISO 19011:2011 Hướng dẫn đánh giá các hệ thống quản lý

 Bo-tieu-chuan-ISO-9000
Các tiêu chuẩn cơ bản trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000

ISO 9001:2008 là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu đối với việc xây dựng và chứng nhận một hệ thống quản lý chất lượng tại các tổ chức/doanh nghiệp. Tiêu chuẩn này quy định các nguyên tắc cơ bản để quản lý các hoạt động trong tổ chức, doanh nghiệp về vấn đề chất lượng thông qua 5 yêu cầu sau:

 • Hệ thống quản lý chất lượng
 • Trách nhiệm của lãnh đạo
 • Quản lý nguồn lực
 • Tạo sản phẩm
 • Đo lường, phân tích và cải tiến

II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

ISO 9001:2008 có thể áp dụng đối với mọi tổ chức, doanh nghiệp, không phân biệt phạm vi, quy mô hay sản phẩm, dịch vụ cung cấp. Tiêu chuẩn được sử dụng cho các mục đích chứng nhận, theo yêu cầu của khách hàng, cơ quan quản lý hoặc đơn thuần là để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức/doanh nghiệp.

III. LỢI ÍCH

Để duy trì sự thỏa mãn của khách hàng, tổ chức phải đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng.

ISO 9001:2008 cung cấp một hệ thống đã được trải nghiệm ở quy mô toàn cầu để thực hiện phương pháp quản lý có hệ thống đối với các quá trình trong một tổ chức, từ đó tạo ra sản phẩm đáp ứng một cách ổn định các yêu cầu và mong đợi của khách hàng.

Những lợi ích sau đây sẽ đạt được mỗi khi tổ chức thực hiện có hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với ISO 9001:2008:

 • Giúp tổ chức, doanh nghiệp xây dựng các quy trình chuẩn để thực hiện và kiểm soát công việc;
 • Phòng ngừa sai lỗi, giảm thiểu công việc làm lại từ đó nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc;
 • Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn trong tổ chức;
 • Hệ thống văn bản quản lý chất lượng là phương tiện đào tạo, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm;
 • Giúp cải tiến thường xuyên chất lượng các quá trình và sản phẩm;
 • Tạo nền tảng để xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả;
 • Nâng cao uy tín, hình ảnh của tổ chức, doanh nghiệp…

IV. CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI

Quá trình triển khai ISO 9001:2008 đóng vai trò rất quan trọng để đạt được những lợi ích đầy đủ của hệ thống quản lý chất lượng (Quality Management System – QMS). Để thực hiện thành công QMS, tổ chức cần triển khai theo trình tự 5 giai đoạn triển khai sau:

1. Giai đoạn chuẩn bị

 • Xác định mục đích, phạm vi xây dựng hệ thống quản lý chất lượng;
 • Lập Ban chỉ đạo dự án ISO 9000 hoặc phân công nhóm thực hiện dự án (đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ);
 • Bổ nhiệm/phân công Đại diện Lãnh đạo về chất lượng và thư ký/cán bộ thường trực (khi cần thiết);
 • Tổ chức đào tạo nhận thức chung về ISO 9000 và phương pháp xây dựng hệ thống văn bản;
 • Đánh giá thực trạng;
 • Lập kế hoạch thực hiện.

2. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng

 • Thiết lập các quy trình để chuẩn hóa cách thức thực hiện, kiểm soát các quá trình trong hệ thống;
 • Xây dựng hệ thống văn bản bao gồm:
  • Chính sách, mục tiêu chất lượng;
  • Sổ tay chất lượng;
  • Các quy trình kèm theo các mẫu, biểu mẫu và hướng dẫn khi cần thiết.

3. Triển khai áp dụng

 • Phổ biến, hướng dẫn áp dụng các quy trình, tài liệu;
 • Triển khai, giám sát việc áp dụng tại các đơn vị, bộ phận;
 • Xem xét và cải tiến các quy trình, tài liệu nhằm đảm bảo kiểm soát công việc một cách thuận tiện, hiệu quả.

4. Kiểm tra, đánh giá nội bộ

 • Tổ chức đào tạo đánh giá viên nội bộ;
 • Lập kế hoạch và tiến hành đánh giá nội bộ;
 • Khắc phục, cải tiến hệ thống sau đánh giá;
 • Xem xét của lãnh đạo về chất lượng.

5. Đăng ký chứng nhận

 • Lựa chọn tổ chức chứng nhận;
 • Đánh giá thử trước chứng nhận (nếu có nhu cầu và khi cần thiết);
 • Chuẩn bị đánh giá chứng nhận;
 • Đánh giá chứng nhận và khắc phục sau đánh giá;
 • Tiếp nhận chứng chỉ ISO 9001.

Để biết chi tiết về dịch vụ tư vấn ISO 9001:2008 của Trung tâm Đào tạo – QTC, vui lòng liên hệ:
Phòng Tư vấn và Phát triển dịch vụ
Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (QTC)

Địa chỉ: Số 8 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (04) 3791 6480 * Fax: (04) 3836 1408
Email: qtc@qtc.gov.vn   Website: www.qtc.qov.vn