[HĐ chính của TTĐT QTC] Tháng 8: Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng Hệ thống Quản lý Chất lượng theo ISO 9001:2008

27 Tháng Bảy 2013

Tháng 8/2012, Trung tâm Đào tạo tổ chức khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng Hệ thống Quản lý Chất lượng theo ISO 9001:2008 (ISO 9000 Lead Auditor) tại Viện Công nghệ Thực phẩm.

Một số hình ảnh khóa học

image001image003