GIỚI THIỆU VỀ QTC

Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Quality Training Centre – QTC

Được thành lập ngày 12/07/1994, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ, là hạt nhân trong lĩnh vực đào tạo Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng của Tổng cục và cả nước.

 

NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC:

 • Tổ chức đào tạo nghiệp vụ cho các cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và kỹ thuật viên của Tổng cục, các Chi cục và doanh nghiệp trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, khoa học và công nghệ.
 • Hỗ trợ kỹ thuật, thực hiện các hoạt động tư vấn về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và khoa học, công nghệ cho các doanh nghiệp.
 • Tổ chức và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
 • Tư vấn xây dựng và chuyển giao công nghệ, cung cấp thiết bị đo lường thử nghiệm.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH:

1- Đào tạo về hiệu chuẩn các chuẩn và phương tiện đo lường, thử nghiệm dùng trong công nghiệp thuộc các lĩnh vực đo:

         Độ dài, khối lượng, dung tích – lưu lượng, áp suất, lực – đô cứng, hóa lý, điện – điện tử, và nhiệt.

2- Đào tạo và cấp giấy chứng nhận kỹ thuật Kiểm định viên đo lường trong các lĩnh vực:

         Độ dài, khối lượng, dung tích – lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, hóa lý, điện – điện tử, và bức xạ.

3- Đào tạo nghiệp vụ quản lý Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng:

 •  Về tiêu chuẩn:

– Kiến thức cơ bản về tiêu chuẩn hoá, tiêu chuẩn và các hoạt động có liên quan;
– Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn;
– Tiêu chuẩn hoá công ty;
– Công bố và chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn.

 • Về chất lượng:

– Các hệ thống quản lý chất lượng;
– Phương pháp giải quyết các vấn đề chất lượng;
– Các công cụ quản lý chất lượng;
– Các công cụ cải tiến năng suất, chất lượng

4- Các chương trình đào tạo về quản trị kinh doanh và kỹ năng quản lý:

 • Quản trị kinh doanh và thị trường
 • Quản lý dịch vụ và quan hệ khách hàng
 • Quản trị nguồn nhân lực
 • Quản lý sản xuất
 • Nghiên cứu thị trường và chiến lược kinh doanh
 • Xây dựng văn hoá doanh nghiệp
 • Thương hiệu và Xây dựng thương hiệu
 • Hoạch định chiến lược
 • Kỹ năng trình bày
 • Kỹ năng bán hàng
 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • Kỹ năng quản lý thời gian
 • Đào tạo giảng viên TOT (Training on Trainer)

5- Cung cấp các dịch vụ tư vấn, đào tạo đa ngành cho các tổ chức, doanh nghiệp:

 • Hoạch định chiến lược kinh doanh
 • Điều tra thị trường, xây dựng dự án
 • Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ
 • Tư vấn, xây dựng và triển khai các hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn quốc tế
 • Các hệ thống, công cụ cải tiến, nâng cao năng suất chất lượng

6- Cung cấp các tài liệu về Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng:

         Các tài liệu đào tạo và tài liệu tham khảo tương ứng với tất cả các dịch vụ khoa học, nghiệp vụ nêu trên.

QTC-PKH