DỰ ÁN TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH CUỘC SỐNG NIỀM TIN

31 Tháng Ba 2021

Dịch Covid-19 từ cuối 2019 xuất hiện và diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống và hầu hết các doanh nghiệp. Trước bối cảnh khó khăn bởi dịch Covid 19, Trung tâm Đào tạo (QTC) phối hợp Viện năng suất Việt Nam VNPi triển khai Dự án “Hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp phục hồi tăng trưởng năng suất trong và sau dịch Covid-19 thông qua hướng dẫn thực hành các giải pháp  cải tiến năng suất, chất lượng dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin”, thuộc chương trình Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì.

Công ty TNHH Cuộc sống Niềm tin (Mayuwell) là một trong số các doanh nghiệp thụ hưởng từ dự án này. Mayuwell là nhà sản xuất OEM/ODM cho các thương hiệu máy lọc nước Việt Nam và Quốc tế. Do nằm trong chuỗi cung ứng sản phẩm, từ năm 2018, Mayuwell đã triển khai áp dụng  tích  hợp hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 và hệ thống quản lý năng lực phòng thí nghiệm ISO 17025, hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát giới hạn tới hạn HACCP.

Dựa trên khảo sát thực trạng sơ bộ bằng phần mềm Vipa và khảo sát chuyên sâu bằng bộ chỉ số Vipro đánh giá chuyên sâu với 64 tiêu chí của 4 trụ cột: (1) Quản lý doanh nghiệp, (2) Quản lý năng suất, (3) Nền tảng cơ sở vật chất cho chuyển đổi số, (4) Sản xuất thông minh. Trong khuôn khổ dự án hỗ trợ, Ban Giám đốc Mayuwell đã được hỗ trợ tư vấn thực hiện 02 giải pháp nhằm tối ưu hoá hiệu suất sản xuất: (1) Cải tiến hiện trường theo hệ thống quản trị tinh gọn Lean và (2) Xây dựng chiến lược chuyển đổi số  Chuyên gia tư vấn của Trung tâm Đào tạo đã đào tạo, tư vấn tại hiện trường cũng như hướng dẫn online từ xa trong các đợt giãn cách xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng để phòng chống dịch Covid 19.

Để triển khai dự án cải tiến, Mayuwell đã xây dựng các biểu mẫu thu thập số liệu, tiến hành thu thập số liệu ban đầu, đo lường và đánh giá các chỉ số cơ sở. Theo cách tiếp cận Lean, cần xác định và tập trung vào các hoạt động tạo giá trị gia tăng theo quan điểm giá trị của khách hàng, bao gồm khách hàng bên ngoài và khách hàng nội bộ; xác định và loại trừ các hoạt động không tạo giá trị, các lãng phí làm kéo dài thời gian sản xuất, ảnh hưởng tới chi phí chất lượng. Trên cơ sở xác định được các vấn đề, đội cải tiến phân tích mức độ cần thiết và tính khả thi, từ đó xây dựng các chỉ số KPIs mục tiêu của các dự án cải tiến.

Mayuwell đã thành lập Ban cải tiến, trong đó Giám đốc là Trưởng ban định hướng chỉ đạo các hoạt động cải tiến. Dưới sự hỗ trợ của chuyên gia tư vấn, Mayuwell đã thiết kế các biểu mẫu thu thập số liệu, phân công trách nhiệm chi chép số liệu báo cáo hàng ngày. Mayuwell đã thực hiện hơn 3 tháng thu thập số liệu về tỉ lệ sai lỗi từng loại, thời gian vận hành máy, thời gian chu kỳ sản xuất sản phẩm, sản lượng sản xuất được, khoảng cách di chuyển của các bán thành phẩm trong nhà máy. Số liệu được phân tích, qua đó chỉ ra các vấn đề trọng điểm như là: thời gian chu kỳ sản xuất sản phẩm T33 dài so với tiềm năng có thể thực hiện, thời gian thay khuôn gá lâu gây mất sản lượng, chỉ số hiệu suất thiết bị OEE của máy ép nhựa thấp.

Theo cách tiếp cận mô hình Lean, Mayuwell sau khi xác định được vấn đề đã họp bàn đưa ra các giải pháp cải tiến. Sau thời gian 6 tháng thống kê đo lường lại, Mayuwell đã đạt được các kết quả vượ mục tiêu mong đợi như dưới đây.

-            Nâng năng suất của một trong những sản phẩm chính là T33 thông qua cải tiến chu kỳ sản xuất từ 67 giây xuống còn 45 giây, tương đương 67%

-            Cắt giảm thời gian thay khuôn gá từ 22 phút xuống còn 10 phút, tương đương 45% so vơi trước

-            Giảm tỷ lệ lỗi hỏng trong in lưới từ 2,3% xuống còn 1,15%

-            Giảm thời gian tổn thất từ 100 phút xuống còn 67% đồng nghĩa tỷ lệ tổn thất giảm xuống 30%

-            Chỉ số hiệu suất thiết bị OEE (Overall Effective Equipment) từ 50% tăng lên 70%

-            Cải thiện môi trường làm việc từ 12 điểm lên 18 điểm cho 5S3D

-            Bố trí lại mặt bằng nhà xưởng sản xuất: mỗi sản phẩm trước cải tiến cần di chuyển các khâu gia công trung bình 7.488 mét thì hiện tại đã rút ngắn 50% còn 3,228 mét.

QTC-May-1

Ảnh – Tổng hợp các kết quả dự án cải tiến tại Mayuwell

Theo xu hướng chung, Mayuwell cũng đã nghiên cứu để triển khai lộ trình ứng dụng các giải pháp số hoá, hướng tới chuyển đổi số trong hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh. Tháng 8 năm 2020, Mayuweell đã mời Công ty Cổ phần iERP khảo sát thực trạng về khả năng và mức độ sẵn sàng trong việc chuyển đổi số trong hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh. Ban Giám đốc và các nhân sự chủ chốt của Mayuwell đã được đào tạo về nhận thức chung về số hoá, chuyển đổi số và cách thức triển khai chuyển đổi số tại doanh nghiệp. Sau khi đánh giá nhu cầu, nguồn lực khả thi, Mayuwell đã xây dựng được kế hoạch chuyển đổi số trong thời gian 3 năm tới.

Nhóm chuyên gia tư vấn đã cùng với Ban Giám đốc Mayuwell rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm từ thực tiễn như sau: Một là, phải có sự quyết liệt, cam kết dẫn dắt và chỉ đạo sát sao của Ban giám đốc, lôi kéo sự đồng lòng tham gia của mọi thành viên trong đội nhóm cải tiến cũng như sự hỗ trợ từ những thành viên khác trong doanh nghiệp. Hai là, mọi thành viên cần được đào tạo, hiểu rõ, hiểu đủ và hiểu thống nhất trong thành toàn bộ các thành viên. Ba là, chuyển đổi số đòi hỏi đầu tư cả cơ sở hạ tầng nền tảng CNTT và đòi hỏi doanh nghiệp đầu tư về chi phí và nhân sự để tiếp thu công nghệ. Bốn là, cải tiến là công việc nội sinh, mỗi ngừoi thấy cần phải thay đổi, và mong muốn thay đổi để trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày. Muốn người lao động tham gia hoạt động cải tiến, phải cho họ thấy lợi ích mang lại cho chính họ, cho doanh nghiệp. Khi đó họ sẽ tích cực tham gia. Ban Giám đốc cần tạo động lực, khen ngợi động viên đúng lúc kịp thời, trao quyền, dưới sự hướng dẫn đôn đốc thường xuyên và cải tiến từ những việc nhỏ nhất để nhìn thấy kết quả bước đầu.

Trần Tuấn Anh

Trung tâm Đào tạo – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng