Đào tạo ISO 9001:2008 đánh giá viên nội bộ HTQLCL

14 Tháng Một 2015

KHÓA ĐÀO TẠO ISO 9001:20081.Giới thiệu khóa đào tạo ISO 9001:2008

Tổ chức/doanh nghiệp có một đội ngũ chuyên gia đánh giá nội bộ nắm rõ tiêu chuẩn và thành thạo kỹ năng đánh giá sẽ giúp HTQLCL không chỉ đạt được sự phù hợp với ISO 9001:2008 mà còn giúp cho hệ thống của đơn vị liên tục cải tiến, hiệu quả hơn, cắt giảm lãng phí, nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và các bên liên quan.
Khóa đào tạo này giúp học viên nắm vững các kiến thức các yêu cầu về Duy trì và Cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 như các chuyên gia đánh giá của các tổ chức chứng nhận.

 

2. Nội dung chính của khóa đào tạo ISO 9001:2008

- Các khái niệm, nguyên tắc về hệ thống quản lý chất lượng.
- Phân tích và thực hành phương pháp tìm kiếm bằng chứng phù hợp với các yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
- Kỹ năng đánh giá theo từng quá trình .
- Kỹ năng tổ chức, quản lý điều hành hiệu quả một cuộc đánh giá nội bộ.
- Kỹ năng phỏng vấn, ghi chép tài liệu bằng chứng trong quá trình đánh giá ISO 9001:2008.
- Kỹ năng trình bày báo cáo kết quả đánh giá nội bộ ISO 9001:2008.
- Kiểm tra bài cuối khóa và cấp chứng chỉ đánh giá viên nội bộ.

3. Sau khóa học ISO 9001:2008 Học viên sẽ học được gì?

- Hiểu rõ và diễn giải đúng các yêu cầu, điều khoản của HTQLCLISO 9001:2008.
- kỹ năng tìm kiếm các bằng chứng sự phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
- Nắm vững các nguyên tắc đánh giá theo quá trình và vận dụng thành thạo kỹ năng đánh giá đó.
- kỹ năng thiết lập các thông tin và môi trường giao tiếp để có cuộc đánh giá thành công.
- kỹ năng lập kế hoạch và chương trình đánh giá nội bộ.
- kỹ năng quan sát và phỏng vấn.
- kỹ năng xác định sự không phù hợp.
- kỹ năng soạn thảo viết báo cáo không phù hợp.
- Nắm vững quy trình đánh giá ISO 9001:2008.

4. Đối tượng tham dự khóa học ISO 9001:2008

- Những học viên tương lai sẽ là những đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của tổ chức/doanh nghiệp.
- Đại diện lãnh đạo tổ chức/ doanh nghiệp đã có chứng nhận ISO 9001:2008 muốn củng cố nâng cao kiến thức tiêu chuẩn và kỹ năng đánh giá nội bộ.
- Thành viên ban ISO của tổ chức/ doanh nghiệp.
- Các quản lý của các phòng ban.
- Các đối tượng cá nhân quan tâm đến chủ đề và nội dung của khóa học ISO 9001:2008

5.Thời gian đào tạo khóa học ISO 9001:2008

03 ngày (6 buổi) sáng từ 8h00 ÷ 11h30; chiều 13h30’ ÷ 16h30

6. Địa điểm:

• Đào tạo tập trung:
Hà Nội: tại Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ TCĐLCL – Số 8 đường Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội.
• Đào tạo tại đơn vị: Đơn vị bố trí phòng học, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy.

7.Thông tin liên hệ:

Quý Đơn vị có yêu cầu tổ chức đào tạo tại trụ sở của Quý Đơn vị hoặc cử nhân viên đi đào tạo tại Trung tâm, vui lòng liên hệ với Chúng tôi.

Phòng Kế hoạch Đào tạo

Chị Nguyễn Hương Lan (0915.701569),Chị Lê Thu Huyền (0913 55 3434)
Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Số 8 Hoàng Quốc Việt – Nghĩa Đô – Cầu Giấy – Hà Nội
Tel: 04 – 37916479/37912910; Fax: 04 – 3.8361408/3.7916479;
Email: training1.stq@fpt.vn; Website: www.qtc.gov.vn

Rất mong nhận được sự tin tưởng và hợp tác của Quý Cơ quan!