[CTĐT được quan tâm] Nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị bằng hoạt động bảo dưỡng phòng ngừa TPM Nhật Bản

27 Tháng Bảy 2013

image001

Khóa đào tạo

Nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị

bằng hoạt động bảo dưỡng phòng ngừa TPM Nhật Bản

Giới thiệu chung

Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể – TPM (Total Productive Maintenance) là một phương pháp quản lý được áp dụng đầu tiên tại Nhật Bản. TPM được giới thiệu vào những năm 1950, khi các nhà máy tại Nhật Bản du nhập, nghiên cứu, áp dụng phương pháp bảo dưỡng phòng ngừa (Preventive Maintenance – PM) từ Mỹ. Theo phương pháp này, việc vận hành máy móc tại phân xưởng sản xuất là do công nhân vận hành thực hiện, còn việc bảo dưỡng máy móc mới do một bộ phận chuyên trách khác. Tuy nhiên, với mức độ tự động hóa ngày càng cao, hoạt động bảo dưỡng phòng ngừa đòi hỏi nhiều nhân lực chuyên môn cho bộ phận bảo dưỡng, thậm chí có khi còn cao hơn số lượng công nhân vận hành. Điều này khiến các nhà quản lý phải tìm cách thay đổi, theo đó: công nhân vận hành phải đảm nhiệm cả công việc bảo dưỡng hàng ngày còn bộ phận bảo dưỡng chuyên trách sẽ quản lý và đảm nhiệm các công tác lập kế hoạch, quản lý bảo dưỡng quan trọng.

Việc thực hiện TPM là nhằm tối đa hóa hiệu suất thiết bị, nâng cao năng suất với một hệ thống bảo trì được thực hiện trong suốt vòng đời của thiết bị, đồng thời nâng cao ý thức và sự hài lòng với công việc của người lao động. Với TPM, mọi người cùng hợp lực và tương tác với nhau để nâng cao hiệu suất hoạt động của thiết bị một cách hiệu quả nhất. Suy nghĩ trách nhiệm của tôi (công nhân vận hành thiết bị) là vận hành thiết bị, trách nhiệm của anh (công nhân bảo trì) là sửa chữa thiết bị, được thay bằng tôi và anh cùng chịu trách nhiệm về thiết bị của chúng ta, nhà máy của chúng ta, tương lai của chúng ta .

Đối tượng tham dự

QMR, quản đốc nhà máy/ phân xưởng, cán bộ phòng vận hành & bảo trì, tổ trưởng tổ sản xuất, công nhân trực tiếp tham gia vận hành máy và các cán bộ có quan tâm.

Mục đích khoá học

Cung cấp cho các học viên:

• Kiến thức cơ bản về TPM và lợi ích của việc xây dựng chương trình duy trì năng suất tổng thể.

• Biết cách tổ chức triển khai các hoạt động chính trong TPM

• Nắm bắt và vận dụng một số công cụ hữu dụng trong hoạt động TPM

Và nhằm đem lại những lợi ích cho công ty như:

• Không có sự cố dừng máy, tăng hiệu quả hoạt động của máy móc thiết bị

• Không có phế phẩm tạo ra những sản phẩm chất lượng cao

• Giảm lãng phí, nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động

• Rút ngắn thời gian/ tăng năng suất, giảm tai nạn lao động, giảm chi phí sản xuất và bảo trì

image003

Nội dung

Ngày 1 – Giới thiệu TPM

• Giới thiệu về TPM

- Các khái niệm

- Lịch sử ra đời, tiến trình phát triển từ hoạt động BM sang PM và chương trình TPM

- Các đặc điểm cơ bản của quản lý máy móc thiết bị

• Các dạng lãng phí và tổn thất liên quan tới máy móc thiết bị

• Mục tiêu của hoạt động TPM

• Áp dụng TPM khi nào và ở đâu

• Các yếu tố của TPM:

- Quản lý trực quan theo 5S

- Hoạt động tự bảo dưỡng (Jishu Hozen)

- Cải tiến trọng điểm: hoạt động cải tiến theo Kaizen

- Bảo trì có kế hoạch

- Duy trì chất lượng

- Đào tạo và chia sẻ

- TPM cho hoạt động văn phòng

- An toàn lao động và bảo vệ môi trường

Ngày 2 – Triển khai thực hiện TPM tại đơn vị

- Cam kết của lãnh đạo

- Đào tạo nhóm hoạt động

- Xây dựng nhóm hoạt động TPM

- Thiết lập nguyên tắc, mục tiêu.

- Phương pháp xây dựng kế hoạch triển khai tổng thể và theo dõi quá trình triển khai

- Giới thiệu các bước trong hoạt động tự bảo dưỡng (AM)

- Thực hành triển khai hoạt động tự bảo dưỡng (AM) thông qua Kaizen, 5S, 5-why, 5W2H, brainstorming…

- Thiết lập tiêu chuẩn CLI và một số chỉ tiêu đo lường hiệu quả hoạt động KPIs

- Đánh giá hiệu quả hoạt động TPM thông qua một số công cụ thống kê cơ bản

Thời lượng

Dự kiến trong 02 ngày (Sáng: 8h30-11h30; Chiều: 13h30-16h30)

Để biết thêm thông tin hoặc đăng ký tham dự, vui lòng liên hệ:

Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (QTC)
Địa chỉ: Số 8 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (04) 3791 6479/ 3791 2910 * Fax: (04) 3791 6479/ 3836 1408
Email: training1.stq@fpt.vn ; Website: www.qtc.qov.vn.