Thử nghiệm viên thép làm cốt bê tông theo QCVN 07/BKHCN

Mô tả khóa học
 • Mã khóa học

  Thử nghiệm viên

 • Bài giảng

  Thử nghiệm viên thép làm cốt bê tông theo QCVN 07/BKHCN

 • Thời lượng

  05 ngày

 • Bài tập

  Kiểm tra cuối khóa

 • Lịch học