Thử nghiệm viên chất lượng nước sinh hoạt lĩnh vực hóa (05 chỉ tiêu)

Mô tả khóa học
 • Mã khóa học

  Thử nghiệm viên

 • Bài giảng

  Thử nghiệm viên chất lượng nước sinh hoạt lĩnh vực hóa (05 chỉ tiêu)

 • Thời lượng

  03 ngày

 • Bài tập

  Kiểm tra cuối khóa

 • Lịch học