Thử nghiệm viên an toàn điện theo QCVN 04/BKHCN

Mô tả khóa học
 • Mã khóa học

  Thử nghiệm viên

 • Bài giảng

  Thử nghiệm viên an toàn điện theo QCVN 04/BKHCN

 • Thời lượng

  05-10 ngày

 • Bài tập

  Kiểm tra cuối khóa

 • Lịch học