QC KENTEI

1. GIỚI THIỆU

Kiểm định năng lực QC  là một phương pháp đánh giá năng lực quản lý chất lượng của các cấp làm việc tại hiện trường. Việc kiểm soát chất lượng để đạt được sự thỏa mãn của khách hàng là một nhu cầu bức thiết của tất cả các doanh nghiệp. Làm thế nào để nâng tầm quản lý chất lượng cho tất cả các nhân viên tại hiện trường?

Kiểm định năng lực QC nhằm đánh giá mức độ hiểu biết, nhận thức về quản lý chất lượng của các nhân viên làm việc trong các doanh nghiệp và cũng nhằm chứng minh khả năng giải quyết các vấn đề, cải tiến tại hiện trường sản xuất, cách áp dụng các công cụ thống kê vào trong công việc. Kiểm định năng lực QC còn giúp cho các doanh nghiệp đánh giá năng lực của nhân viên theo 4 cấp độ.

3. MỤC TIÊU

 • Nâng cao nhận thức về quản lý chất lượng kiểu Nhật
 • Tư duy giải quyết vấn đề một cách hiệu quả
 • Thúc đẩy động lực làm việc thông qua các hoạt động cải tiến
 • Giúp đánh giá được năng lực nhân viên.

4. ĐỐI TƯỢNG

Các cấp quản lý tại hiện trường: từ nhân viên QC; Tổ trưởng QLSX; Quản đốc; Giám đốc các phòng ban…và những sinh viên, kỹ sư cần quan tâm đến việc quản lý chất lượng


Mô tả khóa học
 • Mã khóa học

  Gsdhi31

 • Bài giảng

  8

 • Thời lượng

  2 giờ 45 phút

 • Bài tập

  4

 • Lịch học

  2, 4, 6

 • CẤP ĐỘ 4

  – Áp dụng cho người mới tìm hiểu về kiểm soát chất lượng (Nhân viên QC, sinh viên, học sinh,…) – Kiến thức và mức độ năng lực cần thiết: thấu hiểu các thuật ngữ liên quan đến quản lý chất lượng; cách thức triển khai công việc, tác phong làm việc, hoạt động cải tiến.

  25 phút

 • CẤP ĐỘ 3

  – Áp dụng cho cấp quản lý, các người phụ trách chuyên môn tại hiện trường sản xuất (bao gồm các nhân viên, quản lý các phòng ban kinh doanh, thiết kế, kỹ thuật, chế tạo, chất lượng…) – Kiến thức và mức độ năng lực cần thi ết: thấu hiểu về 7 công cụ QC, áp dụng một cách linh hoạt, nắm vững các bước giải quyết vấn đề

  30 phút

 • CẤP ĐỘ 2

  – Áp dụng cho cấp quản lý cấp trung và cấp cao (trưởng phòng QA, QC, Giám đốc chất lượng, Giám đốc sản xuất,…) – Kiến thức và mức độ năng lực cần thiết: hiểu và có thể áp dụng các phương pháp thông kê để có thể tự giải quyết các vấn đề phát sinh tại nơi làm việc

  25 phút

 • CẤP ĐỘ 1

  – Áp dụng cho cấp quản lý cấp cao, các nhà nghiên cứu về chất lượng – Kiến thức và mức độ năng lực cần thiết: có khả năng lãnh đạo các hoạt động trong tổ chức tự mình có thể giải quyết các vấn đề theo hướng Logic và chỉ đạo lại cho nhân viên

  50 phút

 • Nguyễn Văn A

  Thạc sĩ công nghệ thông tin

 • Nguyễn Văn B

  Thạc sĩ công nghệ thông tin

 • Nguyễn Văn C

  Thạc sĩ công nghệ thông tin

 • Tài liệu bài học số 1

 • Tài liệu bài học số 2

 • Tài liệu bài học số 3

 • Tài liệu bài học số 4