Phương pháp đo điện trở cách điện, điện trở tiếp địa và phương pháp thử nghiệm độ bền cách điện

Giới thiệu

Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường trong đơn vị, trách nhiệm của đơn vị khi sử dụng phương tiện đo và kiến thức đo điện trở cách điện, điện trở tiếp địa và thử nghiệm độ bền cách điện nhằm nâng cao năng lực của cán bộ, nhân viên và đơn vị.

Mục đích

Học viên được trang bị kiến thức về lý thuyết, được đào tạo thực hành trên phương tiện đo điện trở cách điện, điện trở tiếp địa và thử nghiệm độ bền cách điện để có được các kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết đáp ứng nhu cầu  thực tế công việc.

Sau khóa học, học viên được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo đo lường.

 Tóm tắt nội dung khóa học:

 • Khái quát về phương pháp và phương tiện đo điện:
 • Các phương pháp đo điện trở;
 • Phân loại, nguyên lý cấu tạo và vận hành các phương tiện đo điện trở;
 • Thực hành đo điện trở cách điện và điện trở tiếp đất;
 • Sử dụng, bảo quản thiết bị đo, xử lý các sự cố thường gặp;
 • Các biện pháp đảm bảo an toàn khi sử dụng điện cao thế.

 Đối tượng tham dự:

 •  Kỹ thuật viên đo lường;
 • Cán bộ thực hiện công tác kiểm định, hiệu chuẩn của các đơn vị / tổ chức được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định hoặc ủy quyền kiểm định phương tiện đo;
 • Cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý đo lường của tổ chức / doanh nghiệp có nhu cầu.
Mô tả khóa học
 • Mã khóa học

 • Bài giảng

  Phương pháp đo điện trở cách điện, điện trở tiếp địa và phương pháp thử nghiệm độ bền cách điện

 • Thời lượng

  03 ngày

 • Bài tập

  Kiểm tra cuối khóa

 • Lịch học