Nhận thức chung về tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Giới thiệu:

Tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 là phương pháp làm việc khoa học, là một quy trình công nghệ quản lý mới, giúp các tổ chức chủ động, sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong hoạt động của mình. Nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng và gia tăng sự thỏa mãn của họ. Đây không phải là tiêu chuẩn cho một sản phẩm cụ thể mà là tiêu chuẩn cho một hệ thống quản lý chất lượng.

Việc hiểu đúng các nguyên tắc và yêu cầu của ISO 9001:2015, đồng thời nắm bắt được các kỹ năng và triển khai là rất cần thiết đối với những người tham gia xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng tại doanh nghiệp.

Lợi ích khóa đào tạo:

 • Thúc đẩy hệ thống làm việc đạt hiệu quả.Ngăn ngừa được những sai sót trong công việc nhờ tinh thần làm việc và khả năng tự kiểm soát công việc của những người  tham gia.
 • Lập văn bản về các hoạt động một cách rõ ràng, từ đó làm cơ sở để giáo dục, đào tạo nhân lực và cải tiến công việc có hệ thống chất lượng.
 • Cung cấp phương pháp nhận biết, giải quyết các sai sót và ngăn ngừa chúng tái diễn.
 • Cung cấp các bằng chứng khách quan để chứng minh chất lượng sản phẩm, dịch vụ của tổ chức và mọi hoạt động đều đã được kiểm soát chặt chẽ.
 • Cung cấp cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động cải tiến.

Nội dung :

 • khái quát về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015;
 • khái niệm ISO 9001:2015 là gì?
 • Chất lượng là gì? Hệ thống quản lý chất lượng là gì?
 • Vì sao đơn vị cần phải áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015;
 • Các bước phát triển hệ thống chất lượng;
 • Tám nguyên tắc quản lý chất lượng;
 •  Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 – Các yêu cầu;
 •  Các yêu cầu chung;
 •  Trách nhiệm lãnh đạo;
 •  Nguồn lực;
 • Tạo sản phẩm;
 • Đo lường, phân tích và cải tiến;
 • Mô hình hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015;
 • Hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015;
 • Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Đối tượng tham dự:

 • Cấp lãnh đạo tổ chức/ doanh nghiệp;
 • Đại diện lãnh đạo về quản lý chất lượng – QMR;
 • Các cán bộ quản lý các phòng ban, cán bộ quản lý chất lượng.
 • Đối tượng cá nhân có quan tâm.

Thời gian đào tạo: 02 ngày

Địa điểm:

 • Đào tạo tập trung tại: Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ TCĐLCL – Số 8 đường Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội.
Mô tả khóa học
 • Mã khóa học

  ISO 9001:2015

 • Bài giảng

 • Thời lượng

  02 ngày

 • Bài tập

  Kiểm tra cuối khóa

 • Lịch học