Nhận thức chung HTQL chất lượng áp dụng cho lĩnh vực trang thiết bị y tế theo ISO 13485:2016

Mô tả khóa học
 • Mã khóa học

  ISO 13485:2016

 • Bài giảng

  Nhận thức chung HTQL chất lượng áp dụng cho lĩnh vực trang thiết bị y tế theo ISO 13485:2016

 • Thời lượng

  01 ngày

 • Bài tập

  Kiểm tra cuối khóa

 • Lịch học