Nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường cấp huyện, xã

Mô tả khóa học
 • Mã khóa học

  Nghiệp vụ quản lý đo lường

 • Bài giảng

  Nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường cấp huyện, xã

 • Thời lượng

  02 ngày

 • Bài tập

 • Lịch học