Lựa chọn, kiểm tra xác nhận, xác nhận giá trị sử dụng của quy trình xét nghiệm

Mô tả khóa học
 • Mã khóa học

  ISO 15189:2012

 • Bài giảng

  Lựa chọn, kiểm tra xác nhận, xác nhận giá trị sử dụng của quy trình xét nghiệm

 • Thời lượng

  01 ngày

 • Bài tập

  Kiểm tra cuối khóa

 • Lịch học