Lựa chọn, kiểm tra xác nhận, xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp thí nghiệm

Mô tả khóa học
 • Mã khóa học

  ISO IEC 17025:2017

 • Bài giảng

  Lựa chọn, kiểm tra xác nhận, xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp thí nghiệm

 • Thời lượng

  01 ngày

 • Bài tập

  Kiểm tra cuối khóa

 • Lịch học