Kiểm định viên phương tiện đo nồng độ SO2, CO2, CO, NOx trong không khí (ĐLVN 265)

Mô tả khóa học
 • Mã khóa học

  KĐV

 • Bài giảng

  Kiểm định viên phương tiện đo nồng độ SO2, CO2, CO, NOx trong không khí (ĐLVN 265)

 • Thời lượng

  06-08 ngày

 • Bài tập

  Kiểm tra cuối khóa

 • Lịch học