Kiểm định viên phương tiên đo độ rọi

Mô tả khóa học
 • Mã khóa học

  KĐV

 • Bài giảng

  Kiểm định viên phương tiên đo độ rọi

 • Thời lượng

  06 - 08 ngày

 • Bài tập

  Kiểm tra cuối khóa

 • Lịch học