Kiểm định viên phương tiện đo điện tim

Giới thiệu:

Khóa đào tạo giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường và qui trình kiểm định phương tiện đo điện tim nhằm nâng cao năng lực kiểm định của kiểm định viên và tổ chức.

Mục đích:

Tham gia khóa đào tọa này, học viên được trang bị kiến thức về lý thuyết, được đào tạo nghiệp vụ kỹ thuật, thực hành kiểm định trên phương tiện đo điện tim để có được các kỹ năng kiểm định cần thiết đáp ứng yêu cầu thực tế trong công việc.

Chứng chỉ đào tạo đo lường được cấp sau khóa học là cơ sở để tổ chức làm hồ sơ chứng nhận và cấp thẻ kiểm định viên.

Tóm tắt nội dung khóa học:

Phần lý thuyết :

a) Những kiến thức cơ bản về đo lường học và quản lý đo lường

b) Khái niệm cơ bản vể đo lường điện từ trường;

c) Phân loại, Nguyên lý cấu tạo và nguyên lý vận hành các loại máy đo điện tim;

d)  Quy trình kiểm định phương tiện đo điện tim;

Phần thực hành :

Thực hành kiểm định phương tiện đo điện tim;

 Phần kiểm tra đánh giá kết quả đào tạo

 • kiểm tra lý thuyết.
 • kiểm tra thực hành.

Đối tượng tham dự:

 • Các Kiểm định viên đo lường;
 • Các cán bộ làm công tác kiểm định của các đơn vị / tổ chức được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định hoặc ủy quyền kiểm định phương tiện đo;
 • Các cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý đo lường của tổ chức / doanh nghiệp có quan tâm.
Mô tả khóa học
 • Mã khóa học

  KĐV

 • Bài giảng

  Kiểm định viên phương tiện đo điện tim

 • Thời lượng

  06-08 ngày

 • Bài tập

  Kiểm tra cuối khóa

 • Lịch học