Kiểm định viên nhiệt kế thủy tinh – rượu có cơ cấu cực tiểu

Mô tả khóa học
 • Mã khóa học

  KĐV

 • Bài giảng

  Kiểm định viên nhiệt kế thủy tinh - rượu có cơ cấu cực tiểu

 • Thời lượng

  06-08 ngày

 • Bài tập

  Kiểm tra cuối khóa

 • Lịch học