Kiểm định viên đồng hồ đo nước

I. Giới thiệu

Khóa học Kiểm định viên đồng hồ đo nước giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường và  qui trình kiểm định đồng hồ đo nước lạnh nhằm phát triển năng lực kiểm định của cá nhân và tổ chức.

II. Mục tiêu khóa học

Trang bị những kiến thức về lý thuyết, nghiệp vụ kỹ thuật để vận hành được tốt và được đào tạo thực hành kiểm định trên đồng hồ đo nước lạnh để có được các kỹ năng kiểm định cần thiết trong thực tế công việc.

Chứng chỉ đào tạo đo lường được cấp sau khóa học là cơ sở để tổ chức làm hồ sơ chứng nhận và cấp thẻ kiểm định viên.

III. Tóm tắt nội dung khóa học

1. Phần lý thuyết

a.  Những kiến thức cơ bản về đo lường học và quản lý đo lường

b.  Khái niệm cơ bản về đo thể tích và lưu lượng chất lỏng:

 • Một số tính chất của chất lỏng.
 • Khái niệm đo thể tích chất lỏng.
 • Một số vấn đề đo thể tích chất lỏng bằng lưu lượng kế và đồng hồ.

c.      Phân loại, nguyên lý cấu tạo và vận hành đồng hồ nước lạnh:

 • Đồng hồ kiểu tốc độ
 • Đồng hồ kiểu thể tích

d.      Qui trình kiểm định đồng hồ đo nước lạnh ĐLVN 17 : 1998

2. Phần thực hành

Đồng hồ đo nước lạnh

3. Phần kiểm tra

 • Bài kiểm tra lý thuyết.
 • Bài kiểm tra thực hành.

IV. Đối tượng tham dự

 • Các kiểm định viên đo lường;
 • Các cán bộ thực hiện công tác kiểm định của các đơn vị/ tổ chức được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định hoặc ủy quyền kiểm định phương tiện đo;
 • Cán cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý đo lường của tổ chức/ doanh nghiệp có quan tâm.
Mô tả khóa học
 • Mã khóa học

  KĐV

 • Bài giảng

  Kiểm định viên đồng hồ đo nước

 • Thời lượng

  06-08 ngày

 • Bài tập

  Kiểm tra cuối khóa

 • Lịch học