Kiểm định viên cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới xách tay (ĐLVN 26)

Mô tả khóa học
 • Mã khóa học

  Hiệu chuẩn

 • Bài giảng

  Kiểm định viên cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới xách tay (ĐLVN 26)

 • Thời lượng

  06-08 ngày

 • Bài tập

  Kiểm tra cuối khóa

 • Lịch học