Kiểm định viên Bể đong cố định (Bể trụ đứng, Bể trụ nằm ngang)

Mô tả khóa học
 • Mã khóa học

  KĐV

 • Bài giảng

  Kiểm định viên Bể đong cố định (Bể trụ đứng, Bể trụ nằm ngang)

 • Thời lượng

  06-08 ngày

 • Bài tập

  Kiểm tra cuối khóa

 • Lịch học