Kiểm định/hiệu chuẩn phương tiện đo khác thuộc lĩnh vực đo nhiệt độ

Giới thiệu

Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường và hiệu chuẩn phương tiện đo nhiệt độ nhằm nâng cao năng lực của nhân viên và tổ chức.

 Mục đích

Học viên được trang bị kiến thức về lý thuyết, được hướng dẫn đào tạo thực hành, kiểm tra hiệu chuẩn phương tiện đo nhiệt độ để có được các kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết đáp ứng nhu cầu  thực tế công việc.

Sau khóa học, học viên được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo đo lường.

Tóm tắt nội dung khóa học

Phần lý thuyết :

 • Đại cương về đo nhiệt độ, các khái niệm cơ bản về đo lường nhiệt, đơn vị đo nhiệt độ, thang nhiệt độ nhiệt động lực và thang đo nhiệt độ ITS 90.
 • Chuẩn đo lường nhiệt.
 • Nguyên lý làm việc, cấu tạo các yêu cầu kỹ thuật và đo lường, nguyên nhân sai số của nhiệt kế, thiết bị chỉ thị nhiệt độ
 • Hiệu chuẩn nhiệt kế chỉ thị hiện số và tương tự; Hiệu chuẩn thiết bị chỉ thị nhiệt độ hiện số và tương tự.

Phần thực hành :

Thực hành hiệu chuẩn Hiệu chuẩn phương tiện đo nhiệt độ; nhiệt kế, thiết bị chỉ thị nhiệt độ.

Phần kiểm tra: Kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo.

Đối tượng tham dự:

 •  Kỹ thuật viên đo lường;
 • Cán bộ thực hiện công tác kiểm định, hiệu chuẩn của các đơn vị / tổ chức được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định hoặc ủy quyền kiểm định phương tiện đo;
 • Cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý đo lường của tổ chức / doanh nghiệp có nhu cầu.
Mô tả khóa học
 • Mã khóa học

  Hiệu chuẩn

 • Bài giảng

  Kiểm định/hiệu chuẩn phương tiện đo khác thuộc lĩnh vực đo nhiệt độ

 • Thời lượng

  06-08 ngày

 • Bài tập

  Kiểm tra cuối khóa

 • Lịch học