Kiểm định/hiệu chuẩn phương tiện đo khác thuộc lĩnh vực đo áp suất

Mô tả khóa học
 • Mã khóa học

  Hiệu chuẩn

 • Bài giảng

  Kiểm định/hiệu chuẩn phương tiện đo khác thuộc lĩnh vực đo áp suất

 • Thời lượng

  06-08 ngày

 • Bài tập

  Kiểm tra cuối khóa

 • Lịch học