Hiệu chuẩn thiết bị đo moment lực, thiết bị đo độ cứng

Giới thiệu

Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường và hiệu chuẩn thiết bị đo moment lực nhằm nâng cao năng lực của nhân viên và tổ chức.

Mục đích

Học viên được trang bị kiến thức về lý thuyết, được đào tạo thực hành hiệu chuẩn thiết bị đo moment lực để có được các kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết đáp ứng nhu cầu  thực tế công việc.

Sau khóa học, học viên được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo đo lường.

Tóm tắt nội dung khóa học

Phần lý thuyết :

 • Khái niệm về đơn vị đo lực, sơ đồ liên kết chuẩn lĩnh vực đo lường lực
 • Phân loại, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thiết bị đo moment lực
 • Quy trình hiệu chuẩn thiết bị đo moment lực ĐLVN 110:2002

Phần thực hành :Thực hành hiệu chuẩn thiết bị đo moment lực

Phần kiểm tra: Kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo.

Đối tượng tham dự

 •  Kỹ thuật viên đo lường;
 • Cán bộ thực hiện công tác kiểm định, hiệu chuẩn của các đơn vị / tổ chức được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định hoặc ủy quyền kiểm định phương tiện đo;
 •  Cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý đo lường của tổ chức / doanh nghiệp có nhu cầu.
Mô tả khóa học
 • Mã khóa học

  Hiệu chuẩn

 • Bài giảng

  Hiệu chuẩn thiết bị đo moment lực, thiết bị đo độ cứng

 • Thời lượng

  05 ngày

 • Bài tập

  Kiểm tra cuối khóa

 • Lịch học