Hiệu chuẩn phương tiện thử độ bền kéo nén

Mô tả khóa học
 • Mã khóa học

  Hiệu chuẩn

 • Bài giảng

  Hiệu chuẩn phương tiện thử độ bền kéo nén

 • Thời lượng

  05 ngày

 • Bài tập

  Kiểm tra cuối khóa

 • Lịch học