Hiệu chuẩn phương tiện đo độ dài (panme, thước cặp, thước vạch)

Mô tả khóa học
 • Mã khóa học

  Hiệu chuẩn

 • Bài giảng

  Hiệu chuẩn phương tiện đo độ dài (panme, thước cặp, thước vạch)

 • Thời lượng

  05-08 ngày

 • Bài tập

  Kiểm tra cuối khóa

 • Lịch học