Hiệu chuẩn nội bộ thiết bị thử nghiệm hóa dầu

Mô tả khóa học
 • Mã khóa học

  Hiệu chuẩn

 • Bài giảng

  Hiệu chuẩn nội bộ thiết bị thử nghiệm hóa dầu

 • Thời lượng

  02 ngày

 • Bài tập

  Kiểm tra cuối khóa

 • Lịch học