Hiệu chuẩn lò nung, tủ sấy

Giới thiệu

Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường và hiệu chuẩn tủ sấy nhằm nâng cao năng lực của nhân  viên và tổ chức.

 Mục đích

Học viên được trang bị kiến thức về lý thuyết, được hướng dẫn đào tạo về thực hành  hiệu chuẩn tủ sấy để có được các kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết đáp ứng yêu cầu thực tế công việc.

Sau khóa học, học viên được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo về đo lường.

Tóm tắt nội dung khóa học

Phần lý thuyết :

 • Đại cương về đo nhiệt độ, các khái niệm cơ bản về đo lường nhiệt, đơn vị đo nhiệt độ, thang nhiệt độ nhiệt động lực và thang đo nhiệt độ ITS 90.
 • Chuẩn đo lường nhiệt;
 • Quy trình hiệu chuẩn tủ sấy, sai số cho phép của tủ sấy;
 • Giải đáp thắc mắc.

Phần thực hành : Thực hành hiệu chuẩn tủ sấy.

Phần kiểm tra: Kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo.

Đối tượng tham dự

 •  Kỹ thuật viên đo lường;
 • Cán bộ thực hiện công tác kiểm định, hiệu chuẩn của các đơn vị / tổ chức được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định hoặc ủy quyền kiểm định phương tiện đo;
 • Cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý đo lường của tổ chức / doanh nghiệp có nhu cầu.
Mô tả khóa học
 • Mã khóa học

  Hiệu chuẩn

 • Bài giảng

  Hiệu chuẩn lò nung, tủ sấy

 • Thời lượng

  05 ngày

 • Bài tập

  Kiểm tra cuối khóa

 • Lịch học