Hiệu chuẩn cân không tự động cấp chính xác 3 và 4

Mô tả khóa học
 • Mã khóa học

  Hiệu chuẩn

 • Bài giảng

  Hiệu chuẩn cân không tự động (bao gồm cân cấp chính xác I, II, III, IV)

 • Thời lượng

  05 - 08 ngày

 • Bài tập

  Kiểm tra cuối khóa

 • Lịch học