Hiệu chuẩn áp kế Pistong chuẩn

Mô tả khóa học
 • Mã khóa học

  Hiệu chuẩn

 • Bài giảng

  Hiệu chuẩn áp kế Pistong chuẩn

 • Thời lượng

  07-08 ngày

 • Bài tập

  Kiểm tra cuối khóa

 • Lịch học