Đánh giá nội bộ HTQL năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2018

Mô tả khóa học
 • Mã khóa học

  ISO 50001:2018

 • Bài giảng

  Đánh giá nội bộ HTQL năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2018

 • Thời lượng

  01 ngày

 • Bài tập

  Kiểm tra cuối khóa

 • Lịch học