Đánh giá nội bộ HTQL an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018

Giới thiệu:

Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết và các kỹ năng thực hành cần thiết để thực hiện và báo cáo việc đánh giá nội bộ nhằm cạnh tranh trong thị trường nội địa cũng như nước ngoài.

Lợi ích khóa học:

 • Giúp cho học viên hệ thống lại các yêu cầu của GMP – HACCP.
 • Hiểu được tầm quan trọng các yêu cầu của GMP – HACCP
 • Hiểu được trách nhiệm và quyền hạn của đánh giá viên nội bộ
 • Có đủ thông tin và tài liệu để lập kế hoạch và triển khai chương trình đánh giá nội bộ.
 • Có đủ kỹ năng cần thiết để thực hiện đánh giá nội bộ.

Nội dung:

 • Giới thiệu về đánh giá;
 • Tổng  quan các yêu cầu của GMP – HACCP;
 • Hoạt động trước khi đánh giá
 • Tiến trình đánh giá;
 • Hoạt động sau đánh giá – điểm không phù hợp;
 • Hoạt động sau đánh giá – báo cáo đánh giá và theo dõi;
 • Bài tập thực hành;
 • Kiểm tra cuối khóa.

Đối tượng tham dự:

 • Chuyên gia chất lượng, cá nhân được phân công quản lý hoặc tiến hành đánh giá nội bộ cho HTQLCL ISO 22000
 • Chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá.
 • Cá nhân muốn trở thành chuyên gia đánh giá nội bộ của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000.
 • Cá nhân mong muốn vươn tới thành chuyên gia đánh giá chuyên nghiệp.
 • Các Tổ chức cần nâng cao năng lực đội ngũ chuyên gia đánh giá nội bộ.
 • Giám đốc, phó giám đốc, CEO, và đại diện lãnh đạo.
 • Cán bộ quản lý, cán bộ chất lượng, cán bộ kỹ thuật có liên quan.

Thời gian đào tạo: 01 ngày

Mô tả khóa học
 • Mã khóa học

  ISO 22000:2018

 • Bài giảng

  Đánh giá nội bộ HTQL an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018

 • Thời lượng

  01 ngày

 • Bài tập

  Kiểm tra cuối khóa

 • Lịch học